Lp.

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

1.

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8 A

71 301 77 35

wojt@gminadomaniow.pl

 

2.

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

8 B

71 382 81 31

sekretarz@gminadomaniow.pl

 

3.

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 382 81 28

skarbnik@gminadomaniow.pl

 

4.

Urszula Kucharzak

Kierownik USC

1

71 382 81 24

usc@gminadomaniow.pl

 

5.

Tomasz Ciecierski

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3a

71 382 81 40

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

 

6.

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 382 81 21

r.krzyk@gminadomaniow.pl

 

7.

Ewa Siatkowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

2

71 382 81 22

ewidencja@gminadomaniow.pl

 

8.

Czesław Wiśniewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami

3

71 382 81 32

c.wisniewski@gminadomaniow.pl

 

9.

Krzysztof Witkowski

Inspektor d.s planowania przestrzennego

3

71 382 81 23

k.witkowski@gminadomaniow.pl

 

10.

Sebastian Sowiński

Referent ds. inwestycji i remontów

3

71 382 81 23

 s.sowinski@gminadomaniow.pl

 

11.

Beata Suchorzewska

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

2a

71 382 81 32

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

 

12.

Tadeusz Bojakowski

Inspektor ds. rolnych i zarządzania kryzysowego

4

71 382 81 27

t.bojakowski@gminadomaniow.pl

 

13.

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 382 81 25

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

14.

Rypałowska Agnieszka

Inspektor d.s księgowości budżetowej

5

71 382 81 25

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

15.

Joanna Brunicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 382 81 25

rodzina500@gminadomaniow.pl

 

16.

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 382 81 26

podatki@gminadomaniow.pl

 

17.

Aneta Drelichowskaa

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 382 81 26

podatki@gminadomaniow.pl

 

18.

Aneta Domańska  Referent ds. infrastruktury komunalnej  2a  71 382 81 32

a.domanska@gminadomaniow.pl 

 

19.

Małgorzata Wiśniewska

Inspektor ds. kadr i Biura Rady

10

71 382 81 37

71 382 81 20

radagminy@gminadomaniow.pl

 

20.

Joanna Pach

Podinspektor ds. drogownictwa i gospodarki mieszkaniowej

2a

71 382 81 32

j.pach@gminadomaniow.pl

 

 

 

 

 

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-web.pl