Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goszczynie”.

Gmina Domaniów działając jako zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.) zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Goszczynie o dodatkowe pomieszczenia (sanitariaty)  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goszczynie”.

Dodatkowe informacje: http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5481/zapytania_ofertowe

Opublikowano: 04 lipca 2017 13:42

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

zapytanie_ofertowe.pdf [1.73 MB]

zalacznik_nr_3__projekt_umowy.pdf [277.22 KB]

zalacznik_nr_5__przedmiar.pdf [2.53 MB]

Wyświetleń: 355

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-web.pl