ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.)

 zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: 

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Domaniów, Swojków, Kończyce i Goszczyna oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Goszczynie


Dodatkowe informacje: http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5481/wiadomosc/381027/rir271312017

 

 

Opublikowano: 06 lipca 2017 09:09

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

rir271312017.doc [109 KB]

Wyświetleń: 332

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-web.pl