Zapytanie ofertowe: "Budowa linii oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Wierzbnie według formuły: "zaprojektuj i wybuduj"".

Gmina Domaniów działając jako zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.) zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa linii oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej w Wierzbnie według

formuły: "zaprojektuj i wybuduj"".

Opublikowano: 15 lipca 2017 16:43

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_oswietlenie.pdf [1.74 MB]

Wyświetleń: 404

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl