Honorowi obywatele


Pan Jan Żukowski

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XIV/100/04 z dnia 01 lipca 2004 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Panu Janowi Żukowskiemu. Pan Jan Żukowski był wieloletnim Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu , działaczem PSL , a obecnie jest Wójtem Gminy Żórawina .

Pani Kazimiera Stępkowska

Uchwałą nr XX/154/05 z dnia 17 lutego 2005 r. Rada Gminy Domaniów nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Pani Kazimierze Stępkowskiej. Pani Kazimiera Stępkowska była wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Domaniowie , a później Zespołu Szkól w Domaniowie.Zawsze dbała o oświatę. Nie szczędziła ani sił, ani czasu przy budowie nowej okazałej szkoły XXI wieku w Domaniowie.Obecnie na emeryturze pozostaje aktywna, wrażliwa na krzywdę dzieci, na nieszczęścia rodzin.

 

Pan Szymon Kołecki

Uchwała nr XXII/120/08 Rada Gminy Domaniów z dnia 30 października 2008 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów”Panu Szymonowi Kołeckiemu. Pan Szymon Kołecki jest zdobywcą srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów w Sydney w 2000 r. oraz  złotego na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Pochodzi z Wierzbna, wychowanek miejscowego klubu LKS Polwica-Wierzbno, stawiany jest na równi z największymi polskimi sportowcami. Nadanie honorowego obywatelstwa jest formą podziękowania społeczności gminy Domaniów.

Pan Ryszard Żuraw

Rada Gminy Domaniów nr XXI/123/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Panu Ryszardowi Żurawiowi. Z Gminą Domaniów jest związany od 12 sierpnia 1982 r. - od objęcia stanowiska Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Danielowicach. W latach 1989 – 1994 był Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Domaniowie, następnie do roku 2013 Prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie. Pan Ryszard Żuraw od 2004 r. jest Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie. Pan Ryszard Żuraw jako Prezes RSP w Danielowicach, a później jako Dyrektor BS w Domaniowie zawsze znajdował czas na to, by poznać problemy Gminy Domaniów. Chętnie służył wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczej Grupy Bankowej.


Ksiądz Dariusz Amrogowicz

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XXXVII/259/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Księdzu Dariuszowi Amrogowiczowi.

Ks. mgr lic Dariusz Amrogowicz urodził się 17 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Domaniowie. Następnie ukończył Technikum Samochodowe w Oławie. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Henrykowie i 17 maja  1997 r. został wyświęcony na księdza. We Wrocławiu kontynuował swoją karierę naukową i obecnie posiada tytuł Ks. mgr lic.

Był Wikarym m.in. w Brzegu (opolskie). W latach 2007 – 2013 otrzymał swoje pierwsze probostwo – rodzinny Domaniów, następnie pył proboszczem w Wilkowie. Od 19 maja 2012 r. ksiądz Amrogowicz jest Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie. Był również członkiem orkiestry. Jako proboszcz w Domaniowie przeprowadził w kościele parafialnym  i w kościołach filialnych bardzo wiele remontów. Doprowadził do renowacji ołtarza głównego w kościele w Domaniowie, pomalował kościół i odrestaurował ławki w Domaniowie. Ponadto wykonano nowy dach na budynku plebani. Doprowadził również do pozyskania nowego areału na powiększenie cmentarza parafialnego pomiędzy Domaniowem a Kończycami. Ponadto w kościołach filialnych tj. w Piskorzowie i Brzezimierzu wyremontowano dachy w/w świątyń. Od   kilku lat ksiądz Amrogowicz jest Dyrektorem  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.Jako Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zainicjował wśród seniorów i młodzieży możliwość skorzystania z letniego wypoczynku. Wspiera Szkolne Koła Caritas w swojej działalności. Co roku organizuje zjazdy i spotkania z młodzieżą SKC. Dyrektor organizuje rok rocznie (po wakacjach) akcję „Kromka chleba dla sąsiada” – akcję tę uświetnia występ Orkiestry Dętej przy OSP w Domaniowie. Jest organizatorem wielu akcji: WYJAZDOWA AKTYWIZACJA SENIORÓW; I TY DODAJ IM SKRZYDEŁ; NASZA PAKA; WAKACYJNA AKCJA KOLONIJNA; MIŁOSIERNI JAK OJCIEC; TAK POMAGAM; PŁOMIEŃ MIŁOSIERDZIA ITP. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy rodzinnej gminy Domaniów. Chętnie służy wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Cechy charakteru takie jak: życzliwość, słowność, pracowitość, otwartość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w działaniu stawiają  Go w rzędzie honorowych osobistości naszego regionu.Jego osobiste walory i cechy charakteru stanowią wzór dla mieszkańców.

 

Ksiądz Marek Górdziałek

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr VII/45/19 z dnia 24 maja 2019 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Księdzu Markowi Górdziałek


Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl