Skład Osobowy Rady Gminy Domaniów - kadencja 2018 - 2023

1 Żygadło Zdzisław - Przewodniczący Rady Gminy Domaniów

2 Bednarz Eugenia - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Domaniów

3 Mikoda Jarosław - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Domaniów

4 Bochenkiewicz Marek

5 Głogulska Grażyna

6 Gołąb Ireneusz

7 Jakubiszyn Krzysztof

8 Janik Jarosław

9 Kraska Adam

10 Pach Tomasz

11 Piotrowski Janusz

12 Pożarycki Dawid

13 Salwach Adam

14 Strząbała Anna

15 Reszczyński Bartłomiej

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Krzysztof Jakubiszyn - Przewodniczący
 2. Ireneusz Gołąb
 3. Adam Kraska 


KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Tomasz Pach – Przewodniczący
 2. Ireneusz Gołąb
 3. Krzysztof Jakubiszyn
 4. Bartłomiej Reszczyński

 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

 1. Jarosław Janik - Przewodniczący
 2. Grażyna Głogulska
 3. Janusz Piotrowski
 4. Adam Salwach
 5. Anna Strząbała

 

KOMISJI ROLNICTWA, EKOLOGII I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Marek Bochenkiewicz - Przewodniczący
 2. Grażyna Głogulska
 3. Tomasz Pach
 4. Janusz Piotrowski

 

 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH

 1. Adam Salwach – Przewodniczący
 2. Eugenia Bednarz
 3. Marek Bochenkiewicz
 4. Dawid Pożarycki
 5. Bartłomiej Reszczyński


Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl