Skład Osobowy Rady Gminy Domaniów - kadencja 2018 - 2023

1 Żygadło Zdzisław - Przewodniczący 

2 Bednarz Eugenia 

3 Mikoda Jarosław 

4 Pach Tomasz

5 Bochenkiewicz Marek

6 Głogulska Grażyna

7 Piotrowski Janusz

8 Gołąb Ireneusz

9 Janik Jarosław

10 Pożarycki Dawid

11 Kraska Adam

12 Strząbała Anna

13 Jakubiszyn Krzysztof

14 Reszczyński Bartłomiej

15 Salwach AdamSkład Osobowy Rady Gminy Domaniów - kadencja 2014-2018


1 Żygadło Zdzisław - Przewodniczący 

2 Bednarz Eugenia - Wiceprzewodnicząca 

3 Mikoda Jarosław - Wicerzewodniczący 

4 Beń Bogdan

5 Bochenkiewicz Marek

6 Głogulska Grażyna

7 Godzik Jadwiga

8 Gołąb Ireneusz

9 Janik Jarosław

10 Jasik Krysztof

11 Kołecki Leszek

12 Kostrzycki Dariusz

13 Oleszek Bożena

14 Reszczyński Adam

15 Salwach AdamKomisja Rewizyjna

1 Gołąb Ireneusz - Przewodniczący

2 Mikoda Jarosław

3 Bochenkiewicz Marek

4 Beń Bogdan

5 Reszczyński Adam

6 Jasik Krzysztof


Komisja Budżetu, Finansów i Planowania


1 Janik Jarosław - Przewodniczący

2 Głogulska Grażyna

3 Salwach Adam

4 Oleszek Bożena


Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych


1 Salwach Adama - Przewodniczący

2 Bednarz Eugenia

3 Bochenkiewicz Marek

4 Godzik Jadwiga

5 Beń Bogdan

6 Kołecki Leszek

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Porządku Publicznego


1 Kostrzycki Dariusz - Przewodniczący
2 Głogulska Grażyna
3 Gołąb Ireneusz

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl