Droga do Radoszkowic przebudowana

Przebudowana droga do Radoszkowic (link otworzy duże zdjęcie)

Przedmiotem inwestycji była droga dojazdowa o konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną z betonu asfaltowego, obsługująca obszar produkcji rolnej obejmujący teren upraw polowych oraz zapewniająca obsługę komunikacyjną mieszkańców Kończyc i Radoszkowic. Istniejąca nawierzchnia drogi była  wykonana na podbudowie z kostki brukowej o zmiennej szerokości 3,. - 4.3 m i była niedostosowana do obecnego natężenia ruchu, w tym do wielkości pojazdów rolniczych. Zadanie polegało  na przebudowie konstrukcji jezdni istniejącej drogi do kategorii ruchu KR 3 w celu doprowadzenia jej do stanu umożliwiającego przenoszenie przez nią obciążeń konstrukcyjnych współczesnego ruchu drogowego. Roboty budowlane nie sprowadzały się tylko do wymiany uszkodzonej nawierzchni na nową a dotyczyły  rozbiórki poprzez frezowanie  istniejącej nawierzchni, wzmocnienia podłoża oraz budowy całkowicie nowej konstrukcji jezdni, składającej się z innych warstw, dostosowanej do dużo wyższej kategorii ruchu i uwzględniającej znaczny rozwój technologiczny w budowie i projektowaniu nawierzchni drogowych w Polsce.

Jezdnia drogi została poszerzona do 5 metrów oraz wykonano podbudowę i poszerzono pobocza  o 0,5 m z każdej strony drogi.

Droga w Radoszkowicach wybudowana została w latach 80 ubiegłego wieku i od tego czasu sporadycznie przeprowadzano drobne prace remontowe polegające na uzupełnianiu ubytków asfaltu. Stan drogi była katastrofalny, dlatego też podjęto decyzję o jej modernizacji.

Modernizacja drogi do Radoszkowic jest pierwszą tak dużą inwestycją w zakresie przebudowy gminnej drogi  publicznej w Gminie Domaniów zarówno pod względem zakresu prac budowlanych jak również pod względem przyjętych rozwiązań technologicznych.

Przebudowano drogę na długości  1540 m i wykonano 7912 m² nowej nawierzchni asfaltowej oraz całkowicie zmodernizowano kanalizację deszczową.  Jest to pierwsza tak duża inwestycja drogowa w Gminie Domaniów od kilkudziesięciu lat.

Całkowity koszt zadania wyniósł 696 302,00 zł w tym:

-  z budżetu Gminy Domaniów wydatkowano środki w kwocie 368 702,00 zł

-  z budżetu województwa dolnośląskiego uzyskano dofinansowanie w kwocie 327 600,00 zł.

Oficjalne oddanie drogi  do użytkowania odbyło się z udziałem mieszkańców Radoszkiwc na czele z Sołtysem Zbigniewem Domańskim, Radnych Gminy Domaniów, pracowników Urzędu Gminy oraz Marcina Nowickiego pełnomocnika firmy STRABAD wykonawcy zadania 

Opublikowano: 12 grudnia 2017 19:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 477

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl