ZŁOTE GODY ADELI I JÓZEFA BOJAKOWSKICH

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z Ł O T E   G O D Y !

 

W   dniu  27 kwietnia  2018r.  w  Remizie OSP w Domaniowie odbyła  się uroczystość  wręczania medali za „Długoletnie Pożycie  Małżeńskie”  dla Państwa  ADELI  i JÓZEFA BOJAKOWSKICH zamieszkałych  w Domaniowie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są one podziękowaniem za wszystkie lata małżeństwa i wspólnego pożycia małżeńskiego.

Jubilaci 50 lat  temu  wypowiedzieli  słowa  przysięgi „I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci’.  

Państwo Adela i Józef Bojakowscy ponad pół wieku trwają przy złożonej przysiędze  małżeńskiej, którą  odnowili  w  dniu  Jubileuszu. 

W chwilach ciężkich i trudnych swego pożycia małżeńskiego wspomagali się, wspierali na dobre i złe i nie zawiedli się na sobie.

Wójt Gminy Pan Wojciech Głogulski  wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią  Urszulą Kucharzak wręczyli Jubilatom  kwiaty

i księgę z dyplomem potwierdzającym ZŁOTE GODY wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości rodzinnej na jeszcze  wiele, wiele, wspólnych  lat.                                                                                                            

Ponadto nie brakło życzeń od przybyłej na uroczystość Jubileuszu rodziny, syna Jerzego z żoną i 3 dzieci oraz córki Jolanty z mężem i 3 dzieci, a także pozostałych gości.

 

Opublikowano: 08 maja 2018 12:25

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 362

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl