Porozumienie z zarządem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST_PARK”

 

 

 

 

Porozumienie z zarządem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST_PARK”

W dniu 18 lipca 2018 roku miało miejsce  istotne wydarzenie dla rozwoju gospodarczego gminy Domaniów. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski oraz Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST_PARK” Maciej Badora wraz z jej Wiceprezesem Michałem Szukała podpisali porozumienie o podjęciu współpracy w zakresie pozyskania nowych inwestycji na terenie gminy Domaniów. Zgodnie z jego treścią do 3 sierpnia 2018 r. Urząd Gminy w Domaniowie przygotuje i przekaże WSSE Invest-Park ofertę terenów przeznaczonych pod inwestycje, zlokalizowanych na terenie gminy. Natomiast WSSE Invest-Park dołoży najlepszych starań w celu lokalizacji inwestycji na przedmiotowych terenach i maksymalizacji ich parametrów. To efekt wielomiesięcznych starań Wójta, zakończonych sukcesem.

Od początku obecnej kadencji inicjatywy wspierające przedsiębiorczość są ważnym aspektem w działalności domaniowskiego samorządu. Współpraca z jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce otwiera  kolejne drzwi na drodze do rozwoju przedsiębiorczości w gminie Domaniów i tym samym  daje szansę na przyrost  środków i możliwości, które pozwolą  lepiej zaspokajać  większą liczbę potrzeb mieszkańców  na wyższym poziomie.

Opublikowano: 02 sierpnia 2018 18:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 373

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl