Przebudowa chodnika w Piskorzowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na ostatniej sesji Rady Gminy Domaniów podjęto uchwałę w zakresie udzielenia dotacji dla Powiatu Oławskiego na realizację zadania pn. „przebudowa chodnika w m. Piskorzów dr. 1590 D”.

Na podstawie przyjętej uchwały wójt Wojciech Głogulski podpisał porozumienie w zakresie współfinansowania kosztów  realizacji  zadania: „przebudowa chodnika w m. Piskorzów dr. 1590 D”. Szacowana wartość zamówienia zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 93 850,00 złotych

Strony umowy zobowiązują się do finansowania przedmiotu porozumienia w wysokości:

 

-          Gmina Domaniów     63 850,00 zł tj. 68 % wartości zamówienia

-          Powiat Oławski         30 000,00 zł tj. 32 % wartości zamówienia

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w Piskorzowie przy drodze powiatowej i jest zadaniem własnym Powiatu Oławskiego.

Mając jednak na względzie potrzeby i bezpieczeństwo naszych mieszkańców Samorząd Gminy Domaniów podjął decyzję o partycypacji w kosztach zadania i udzielenia dotacji dla Powiatu w wyżej wskazanej kwocie.  

Za wybór wykonawcy oraz zakres przebudowy chodnika odpowiedzialny jest Powiat Oławski.

Opublikowano: 10 sierpnia 2018 21:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 515

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl