REMONT BUDYNKU - POLWICA 24

Budynek po remoncie dachu (link otworzy duże zdjęcie)

REMONT BUDYNKU - POLWICA 24

           

 

Zakończył się kolejny etap prac remontowych budynku komunalnego należącego do Gminy Domaniów w Polwicy nr 24. Mając na względzie dobro mieszkańców budynku, podjęto działania mające na celu przeprowadznie koniecznych remontów. Na podstawie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Gmina Domaniów otrzymała zgodę na częściową wyminanę stolarki okiennej oraz remont dachu. W ramach postępowania w trybie ustawy prawo o zamówieniach  publicznych wyłoniono wykonawcę remontu dachu firmę „ARKO-DACH” Arkadiusz Pikulski Kurzątkowice 5, 55-216 Domaniów. W ramach tego zadania  wykonano gruntowny remont pokrycia dachu, wymurowano nowe kominy oraz wymieniono rynny. Wartość zadania wyniosła 34 000 zł i została sfinansowana z budżetu Gminy Domaniów. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy na prośbę mieszkańców zamontowali barierki przy wejściu głównym. W budynku tym częściowo wymieniono także stolarkę okienną.

W obecnej kadencji samorząd Gminy skutecznie i konsekwentnie prowadzi prace remontowe mające na celu poprawę stanu technicznego obiektów użyteczności pblicznej. Wraz z remontami świetlic wykonywane są także prace remontowe budynków komunalnych. W Polwicy jest to kolejny remont gminnego budynku, wcześniej przeprowdzono remont drogi wewnętrznej oraz budynku  Przedszkola.    

Opublikowano: 14 września 2018 20:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 477

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl