Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne na finiszu

Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, wkracza w fazę końcową.

Wykonawca, Tom-Bud Usługi Ogólnobudowlane z Lewina Brzeskiego, zakończył prace związane z budową instalacji wewnętrznych, uruchomił kotłownie. Zostały położone tynki wewnętrzne, posadzki wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi, kafelki, dokonano renowacji zabytkowych sklepień. Wkrótce ruszą prace związane z położeniem wykładzin oraz montażem podwieszanych sufitów.

Oprócz prac ogólnobudowlanych prowadzonych wewnątrz budynku, zadanie obejmuje wyposażenie i montaż umeblowania oraz wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełno-sprawnych. Wykonawca deklaruje, że już w maju zadanie wkroczy w etap wyposażania Centrum.   

Przypomnijmy, że budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólny projekt gminy Oława, która jest Liderem Projektu, oraz gmin, tzw. Partnerów Projektu: miasta Oława, Jelcza-Lasko-wice, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

Na realizację projektu, gminie Oława jako Liderowi Projektu, w ramach umowy dofinansowania przy-znano środki w formie dotacji w wysokości około 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 08:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 246

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl