Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Oławskiego.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

W dniu 8 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Domaniowie doszło do podniosłej uroczystości podpisania listu intencyjnego pomiędzy: Powiatem Oławskim a miastem Oława, gminą Jelcz – Laskowice, gminą Oława i gminą Domaniów.

List został podpisany przez starostę Zdzisława Brezdenia, wicestarostę Witolda Niemirowskiego, burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna, burmistrza Jelcza – Laskowic Bogdana Szczęśniaka, pełniącego obowiązki wójta gminy Oława Henryka Kuriatę oraz wójta gminy Domaniów Wojciecha Głogulskiego – gospodarza uroczystości.

Na mocy podpisanego listu został utworzony Samorządowy Komitet Strategiczny Powiatu Oławskiego, skupiający włodarzy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które wyrażają wolę współpracy w zakresie wyznaczania i koordynacji zadań strategicznych na obszarze Powiatu Oławskiego. Poniżej prezentujemy listę zadań strategicznych Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego:

 1. Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa.
 2. Współpraca w zakresie komunikacji publicznej - międzygminnej w Powiecie Oławskim.
 3. Rozwój infrastruktury drogowej mający charakter strategiczny dla Powiatu Oławskiego
 4. Rozwój sieci dróg rowerowych, komunikacyjnych i turystycznych.
 5. Współpraca w zakresie komunikacji kolejowej w tym budowa przystanków kolejowych.
 6. Wspólna oferta kulturalna dla mieszkańców powiatu.
 7. Wspólna polityka senioralna w tym "Karta Seniora Ziemi Oławskiej".
 8. Wspólna "Karta Dużej Rodziny Ziemi Oławskiej".
 9. Współpraca w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 10. Współpraca przy tworzeniu wspólnego programu profilaktyki zdrowotnej oraz modernizacja Szpitala Powiatowego.
 11. Współpraca w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
 12. Współpraca w zakresie Programu "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia".
 13. Współpraca w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Powiatu Oławskiego.
 14. Współpraca w zakresie budowy schroniska dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną.
 15. Współpraca w zakresie ochrony przyrody.
 16. Współpraca w zakresie zagospodarowania przestrzennego w Powiecie Oławskim w tym tworzenie i ochrona zielonych korytarzy. 

Na pełnomocnika Samorządowego Komitetu Strategicznego wyznaczono Pana Dariusza Koprowskiego – sekretarza gminy Jelcz – Laskowice.

 

Opublikowano: 13 maja 2019 10:05

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 547

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl