100. Rocznica Powstania Polskiej Policji

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 17.07.2019 r. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski oraz Przewodniczący Rady Gminy Domaniów Zdzisław Żygadło uczestniczyli w powiatowych obchodach 100. Rocznicy Powstania Polskiej Policji. W trakcie uroczystości w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Oławie nadkom. Pawła Urbańczyka wręczyli nagrody zasłużonym funkcjonariuszom policji. Wójt Gminy Domaniów w imieniu własnym, Przewodniczącego Rady Gminy Domaniów oraz mieszkańców na ręce komendanta złożył również życzenia z okazji zacnego jubileuszu powstania formacji: "Z okazji 100. Rocznicy Powstania Polskiej Policji mamy zaszczyt przekazać słowa najwyższego szacunku i uznania. Święto Policji to stosowna okazja do chwili refleksji nad zadaniami i rolą Policji w życiu społecznym. Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie pomocy i czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga szczególnych predyspozycji, determinacji, poświęcenia i odwagi.
Wyrażamy głęboką satysfakcję z faktu, że dzięki Państwa ofiarności oraz zaangażowaniu w pogłębianie wszelkich form współpracy, umacnia się w społeczeństwie zrozumienie oraz uznanie dla Waszych działań.
W tym szczególnym dniu prosimy o przyjęcie życzeń wielu zawodowych sukcesów oraz satysfakcji płynących z realizacji społecznie istotnych zadań.
Życzymy również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, aby spokój domowego ogniska dawał wytchnienie po ciężkiej służbie" oraz przekazał pamiątkowy grawer.

Opublikowano: 23 lipca 2019 15:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 361

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl