Modernizacja boiska sportowego w Skrzypniku

Zamontowano piłkochwyty (link otworzy duże zdjęcie)

Rozpoczęto realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacji na terenie Gminy Domaniów” w ramach którego zmodernizowane zostanie boisko sportowe w Skrzypniku. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane :

- ogrodzenia płyty boiska z ogrodzenia panelowego – 280 mb. oraz montaż 1 szt. bramy;

- dostawa i montaż 2 szt. wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych;

- dostawa i montaż 2 szt. piłkochwytów;

- dostawa i montaż wiaty w konstrukcji drewnianej;

- dostawa i montaż 10 szt. ławek dla publiczności.

 

                Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Na wykonanie przedmiotowego zadania zostały zarezerwowane w budżecie Gminy Domaniów środki finansowe w wysokości 125 768,00 zł z czego dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowi 80 025,00 zł. Planowany termin zakończenia prac: 17 grudnia 2019 r.

Obecnie zamontowano piłkochwyty oraz przygotowano teren do montażu wiaty drewnianej.

Opublikowano: 29 listopada 2019 16:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 332

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl