OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOMANIÓW W 2020 ROKU.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie  art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019 r; poz. 688)  Wójt Gminy Domaniów  ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Domaniów w 2020 r.

Opublikowano: 31 grudnia 2019 11:46

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie__konkurs.pdf [834.79 KB]

zalacznik_do_zarzadzenia.pdf [5.78 MB]

oferta_otwarty_konkurs_ofert_2020.docx [43.06 KB]

umowaorealizacjezadaniapublicznego2020.docx [57.84 KB]

sprawozdanie_otwarty_konkurs_ofert_2020.docx [37.16 KB]

uchwala_program_wspolpracy_na_2020_rok.docx [32.9 KB]

nabor_do_komisji_konkursowej_2020.pdf [136.51 KB]

formularz_zgloszenia__komisja.docx [16 KB]

klauzula_rodo.pdf [1.81 MB]

zarzadzenie_wojta_gminy_domaniow__wyniki_otwartego_konkursu_ofert.pdf [420.19 KB]

Wyświetleń: 498

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl