Wójt Gminy Domaniów podpisał umowę na dotację budowy strzelnicy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Domaniów, która  została wyłoniona w ubiegłorocznym konkursie ofert Ministerstwa Obrony Narodowej w dniu 30 czerwca 2020 r. podpisała umowę na budowę stumetrowej strzelnicy dofinansowanej z Programu „Strzelnica w Powiecie”. Gmina otrzyma na ten cel półtora miliona złotych dotacji z resortu obrony narodowej.

Umowę na budowę strzelnicy podpisał w imieniu ministra obrony narodowej dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak oraz wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Ciecierskiej.

Umowa przewiduje wybudowanie w obrębie miejscowości Domaniów strzelnicy za cenę niemal dwóch milionów złotych. Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31grudnia 2020 roku.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę około 2 milionów złotych. Zgodnie z umową gmina dostanie na ten cel z ministerstwa 1,5 miliona złotych dotacji. Wkład własny Gminy wyniesie nie mniej niż 375 000 zł. Zakres zadań, które realizowane są w ramach dotacji, obejmuje m.in. roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy.

Ze strzelnicy bezpłatnie będą mogły korzystać:

 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze do 100 godzin w miesiącu,

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu

Uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu.

Celem konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.

autor zdjęć: 15 BZ, Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

Artykuły:

https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/29824?t=MON-dofinansowuje-budowe-kolejnych-strzelnic

https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/31569

Opublikowano: 01 lipca 2020 15:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 381

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl