KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy że od dnia 11.08.2020r. do dnia 01.09.2020r. na stronie internetowej  gminy Domaniów http://www.gminadomaniow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug_domaniow.bipgmina.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu  współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” w celu przeprowadzenia konsultacji.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Opublikowano: 10 sierpnia 2020 14:38

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_wojta_gminy_domaniow.pdf [296.32 KB]

ogloszenie__konsultacje.pdf [316.07 KB]

program_wspolpracy__projekt_uchwaly.pdf [287.67 KB]

ankieta_konsultacyjna.doc [63 KB]

protokol_z_konsultacji.pdf [681.18 KB]

Wyświetleń: 173

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl