Zaproszenie do złożenia propozycji projektów.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu  Komitet Sterujący  IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał
w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy. W przypadku gminy Domaniów całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie: 28 270 250 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy  rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Gminy Domaniów w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włącznie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który zostanie Państwu udostępniony przez: Dorota Sala, e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl, tel. 71 301 73 72 lub, który można pobrać pod następującym linkiem: http://efficon.pl/iitsw/Formularz.docx 

Propozycje projektów należy składać w terminie do 12.10.2020 r. do godz. 12.00.
Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela: Dorota Sala, e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl, tel. 71 301 73 72 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Opublikowano: 05 października 2020 13:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 370

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl