Rozpocznij działalność z funduszami unijnymi. Mikropożyczka. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

 

Czy możemy prosić o publikację materiału o preferencyjnych możliwościach założenia działalności gospodarczej w ramach programu unijnego “Mikropożyczka” na Państwa portalu informacyjnym? Zależy nam na dotarciu i poinformowaniu jak największej ilości osób z województwa dolnośląskie po 30 roku życia pozostających bez pracy.

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

Więcej na temat programu “Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

 

Co oferujemy naszym klientom?

 • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
 • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
 • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

                   

*Maksymalna dostępna kwota na pożyczki jest ilorazem maksymalnej dostępnej kwoty na jednorazowe Mikropożyczki oraz minimalnej ilości pożyczek planowanych do udzielenia przez FRW. Wartość ta jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.frw.pl  i stanowi kwotę, jaka powinna zostać wskazana jako maksymalna wnioskowana wartość pożyczki we Wniosku o pożyczkę. Maksymalna dostępna kwota pożyczki na dzień 7 maja 2018 roku – 46 912,40 zł.

Opublikowano: 09 maja 2018 14:33

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 168

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl