Przypominamy !!! Dotacja do budowy POŚ i SZAMBA

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przypominamy!!! DOTACJA

DO BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SZAMBA NA 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w 2019 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, proszeni są o złożenie ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie do 28 września 2018 roku, w godzinach pracy urzędu.

Przewidywana wysokość dotacji:

1)   dla przydomowej oczyszczalni ścieków:

a)    dla budynków jednorodzinnych (do 15 osób) – 75 % udokumentowanych

kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy);

b)    dla budynków wielorodzinnych (powyżej 15 osób) – 75 %

udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż

12.000,00  (słownie złotych: dwanaście tysięcy);

2)   dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).

 

Szczegółowych informacji udziela Aneta Domańska, Joanna Pach, pok. 2a, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.71/301-77-35, 71/301-73-80, adres e-mail:a.domanska@gminadomaniow.pl   j.pach@gminadomaniow.pl

 

Formularz ankiety do pobrania na stronie http://gminadomaniow.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty      lub w Urzędzie Gminy Domaniów, pok. 2a,

 

Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Wnioski na dofinansowanie na w/w cel będzie można składać po przyjęciu Uchwały Rady Gminy Domaniów w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2019 roku 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Domaniów.

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykonanie zadania we własnym zakresie oraz rozliczenie 
w roku 2019.

 

WÓJT  GMINY DOMANIÓW

/-/ WOJCIECH GŁOGULSKI

Opublikowano: 11 września 2018 14:32

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

ankieta_na_strone.pdf [153.58 KB]

ulotka_pos_i_szamba_2018.pdf [103.46 KB]

Wyświetleń: 446

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl