UWAGA!!! Rusza program usuwania folii rolniczych

 (link otworzy duże zdjęcie)

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Rolnicy Gminy Domaniów,

Wójt Gminy Domaniów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Niezbędne jest jednak zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii.

Proszę o pilne wypełnienie formularza informacyjnego i złożenie go do Urzędu Gminy Domaniów, pokój 3. Formularze przyjmowane będą do dnia 18.10.2019r. włącznie, dostępne są na stronie internetowej www.gminadomaniow.pl w zakładce komunikaty (załącznik poniżej), oraz w Urzędzie Gminy, pokój 3. Formularze można przekazać także sołtysom, którzy dostarczą je do gminy.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru odpadu z wyznaczonego przez Urząd Gminy miejsca oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Zainteresowani odbiorem mieszkańcy, zobowiązani są na własny koszt dostarczyć odpad w wyznaczone miejsce.

Właściciel odpadów powinien złożyć i związać czarna folię w paczki po 30 kg. Proszę o zwrócenie uwagi aby folie były czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń, powinna być przechowywana u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na niej błoto, woda czy śnieg.

W przypadku nieotrzymani dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zadanie nie będzie realizowane.

Akcja ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Domaniów pozbycie się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

  Wójt Gminy Domaniów

 /-/ Wojciech Głogulski

Opublikowano: 07 października 2019 08:25

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

folie_formularz.pdf [666.71 KB]

Wyświetleń: 382

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl