Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Domaniów

informuje o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

 

 

    Każdy producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

    W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy), w terminach:

 I.      od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.  wraz  z  fakturami  VAT  stanowiącymidowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020r.

 II.    od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 

            Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

 

                                          Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

 

                                                      100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

                                                                              oraz

                                                         30,00 zł * średnia roczna liczba dużych                                                 

                                                                          przeliczeniowych jednostek bydła

 

 Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach: 

  • od 1 do 30 kwietnia 2020 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • od 1 do 31 października 2020 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,                                                  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wnioski o zwrot podatku akcyzowego oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaniów, pokój nr 9 (I piętro), tel. 71/ 301 73 61 oraz na stronie internetowej Gminy Domaniów.

 

 

Opublikowano: 14 stycznia 2020 12:46

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

wzor_wniosku_akcyza_2020_2.pdf [871.24 KB]

Wyświetleń: 496

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl