Projekt „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązó

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągniecie przez nich właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa

 

Dofinasowanie projektu z UE: 1’315’351,80 PLN

www.mapadotacji.pl


 

 

Opublikowano: 12 kwietnia 2019 07:18

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

plakat_mapa_dotacji_swn___.docx [69.11 KB]

plakat_mapa_dotacji_swn___.pdf [91.81 KB]

Wyświetleń: 849

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl