REKRUTACJA DO KLUBU MALUCHA W GMINIE DOMANIÓW - INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Rodzice,

rusza pierwsza rekrutacja do Klubu Malucha w gminie Domaniów.

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu pn.: "Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2021. W związku z powyższym rozpoczyna się proces rekrutacji uczestników (rodziców) projektu oraz dzieci na 15 wolnych miejsc w Klubie Malucha. Do udziału w projekcie, w rekrutacji zachęcamy przede wszystkim osoby chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i osoby pozostające bez pracy, chcące znaleźć pracę dzięki wskazaniu korzyści związanych z kontynuowaniem aktywności zawodowej.

Rekrutacja odbędzie się w okresie od XI - XII` 2019 roku, natomiast planowany termin przyjęcia dzieci: 1 styczeń 2020 r.

Deklaracje przystąpienia do ww. projektu, wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne dostępne będę w biurze projektu oraz dodatkowo na stronie www.bip.gminadomaniow.pl.

Dokumenty należy zlożyć w terminie do 16 grudnia 2019 r.  osobiście w biurze projektu, tj. w Gminnym Zespole Oświaty, 55-216 Domaniów 56.

Wszystkie informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji Magdaleny Foltyńskiej - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pod numerem telefonu: 71 301 73 75

 

Opublikowano: 31 października 2019 11:58

Kategoria: Gminny Zespół Oświaty

Załączniki:

zarzadzenie_o_powolaniu_komisji_rekrutacyjnej.pdf [346.26 KB]

protokol_z_rekrutacji_uczestnikow.pdf [466.85 KB]

lista_uczestnikow_zakwalifikowanych_do_projektu.pdf [550.05 KB]

lista_rezerwowa_uczestnikow_projektu.pdf [320.8 KB]

informacje_ogolneproces_rekrutacji_do_klubu_malucha.pdf [806.83 KB]

uchwalautworzenie_klubu_malucha_i_statut.pdf [247.32 KB]

uchwalaoplaty_w_klubie.pdf [186.75 KB]

regulamin_rekrutacji.pdf [1.34 MB]

zal1_deklaracja_udzialu_w_projekcie.pdf [329.75 KB]

zal1_deklaracja_udzialu_w_projekcie_uczestnik.docx [66.82 KB]

zal2_formularz_rekrutacyjnydane_o_uczestniku_projekturodzicu.pdf [1.46 MB]

zal2_formularz_rekrutacyjny_dla_uczestnikow.doc [142 KB]

zal3_oswiadczenie_uczestnika_projektuzgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf [1.24 MB]

zal3_oswiadczenie_uczestnika_projektuzgoda_na_przetwarzanie_danych.doc [97 KB]

zal4_wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klubu_malucha.pdf [1.5 MB]

zal_4_wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klubu_malucha.doc [160 KB]

oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.docx [60.33 KB]

oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf [216.69 KB]

oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_dziecka.pdf [285.83 KB]

oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.docx [63.22 KB]

ulotka_promocyjna__rekrutacja.odt [82.58 KB]

Wyświetleń: 1179

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl