Honorowi obywatele

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XIV/100/04 z dnia 01 lipca 2004 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Panu Janowi Żukowskiemu. Pan Jan Żukowski był wieloletnim Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu , działaczem PSL , a obecnie jest Wójtem Gminy Żórawina .

Uchwałą nr XX/154/05 z dnia 17 lutego 2005 r. Rada Gminy Domaniów nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Pani Kazimierze Stępkowskiej. Pani Kazimiera Stępkowska była wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Domaniowie , a później Zespołu Szkól w Domaniowie.Zawsze dbała o oświatę. Nie szczędziła ani sił, ani czasu przy budowie nowej okazałej szkoły XXI wieku w Domaniowie.Obecnie na emeryturze pozostaje aktywna, wrażliwa na krzywdę dzieci, na nieszczęścia rodzin.

Uchwała nr XXII/120/08 Rada Gminy Domaniów z dnia 30 października 2008 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów”Panu Szymonowi Kołeckiemu. Pan Szymon Kołecki jest dwukrotnym srebrnym medalistą olimpijskim w podnoszeniu ciężarów w Sydney w 2000 r. oraz w Pekinie w 2008 r. Pochodzi z Wierzbna, wychowanek miejscowego klubu LKS Polwica-Wierzbno, stawiany jest na równi z największymi polskimi sportowcami. Nadanie honorowego obywatelstwa jest formą podziękowania społeczności gminy Domaniów.

Rada Gminy Domaniów nr XXI/123/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Panu Ryszardowi Żurawiowi. Z Gminą Domaniów jest związany od 12 sierpnia 1982 r. - od objęcia stanowiska Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Danielowicach. W latach 1989 – 1994 był Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Domaniowie, następnie do roku 2013 Prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie. Pan Ryszard Żuraw od 2004 r. jest Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie. Pan Ryszard Żuraw jako Prezes RSP w Danielowicach, a później jako Dyrektor BS w Domaniowie zawsze znajdował czas na to, by poznać problemy Gminy Domaniów. Chętnie służył wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-web.pl