Dofinansowania w 2018 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w 2018 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, proszeni są o złożenie ankiety w sekretariacie  Urzędu Gminy w Domaniowie w terminie

od dnia 28 września do 20 grudnia 2017 roku, w godzinach pracy urzędu.

Przewidywana wysokość dotacji:

1)  dla przydomowych oczyszczalni ścieków:

a)  dla budynków jednorodzinnych (do 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy i 00/100);

b)  dla budynków wielorodzinnych (powyżej 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100);

2)    dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) –        75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100).

 

Szczegółowych informacji udziela Aneta Domańska –podinspektor ds. infrastruktury komunalnej Urzędu Gminy w Domaniowie w godzinachpracy urzędu pod numerem tel.71/301-77-35 lub 26  w formie elektronicznej: adres e-mail: a.domanska@gminadomaniow.pl

 

Formularz ankiety do pobrania jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5197/ogloszenia_i_komunikaty  lub w Urzędzie Gminy Domaniów,

 

 

Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Wnioski na dofinansowanie na w/w cel będzie można składać po przyjęciu Uchwały Rady Gminy Domaniów w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Domaniów.

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykonanie zadania we własnym zakresie oraz rozliczenie w roku 2018.

 

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

/-/ WOJCIECH GŁOGULSKI

Opublikowano: 09 października 2017 09:03

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

ankieta_szamba.docx [30.99 KB]

ulotka_pos_i_szamba_2018.docx [30.48 KB]

Wyświetleń: 684

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl