Najnowsze Aktualności

Komunikat dla Rolników z terenu Gminy Domaniów

Komunikat dla Rolników z terenu Gminy Domaniów

Samorząd Gminy Domaniów, z uwagi na trudną sytuację dochodową gospodarstw rolnych z terenu gminy, wywołaną przez niekontrolowany import zbóż i kukurydzy, informuje o podjęciu działań, w zakresie własnych kompetencji, zmierzających do udzielenie realnej pomocy.

Szanowni Rolnicy!

Samorząd Gminy Domaniów, z uwagi na trudną sytuację dochodową gospodarstw rolnych z terenu gminy, wywołaną przez niekontrolowany import zbóż i kukurydzy, informuje o podjęciu działań, w zakresie własnych kompetencji, zmierzających do udzielenie realnej pomocy. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich poszkodowanych Rolników do składania wniosków o udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ulg w podatku rolnym. Jednocześnie mamy pełną świadomość, że to nie podatek rolny jest przyczyną fatalnej, wręcz tragicznej sytuacji naszych Rolników a brak właściwej polityki rolnej w naszym kraju czy też w Unii Europejskiej. Stąd też solidaryzujemy się z Waszymi postulatami dotyczącymi siłowego wdrażania ,,Zielonego Ładu” oraz zakazu importu produktów spożywczych spoza UE niespełniających standardów jakościowych. Gmina Domaniów od lat zawsze wspierała, wspiera i będzie wspierać naszych Rolników, którzy stanowią znaczną część naszej lokalnej społeczności.

Z poważaniem,

Wójt /-/ Wojciech Głogulski