PROJEKT DOOR-TO-DOOR

Zdjęcie 1: Flaga Czile z białą, czerwoną i niebieską częścią oraz białą gwiazdą w niebieskim polu.Zdjęcie 2: Flaga Polski z dwoma poziomymi pasami, górnym białym i dolnym czerwonym.Zdjęcie 3: Flaga Unii Europejskiej z niebieskim tłem i kręgiem złotych gwiazd.

USŁUGI TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO DOOR TO DOOR W GMINIE DOMANIÓW 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 554 347,67 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 467 204,22 ZŁ

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Projekt realizowany w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu: zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 120 osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, będących mieszkańcami gminy Domaniów poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door to door (od drzwi do drzwi).

Planowane efekty: likwidacja barier związanych z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Domaniów, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i wzrost aktywności zawodowej uczestników. 

Regulamin świadczenia usług transportu indywidualnego door to door w Gminie Domaniów

Więcej informacji 

PROJEKT DOOR-TO-DOOR