Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych.

Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie...

Uprzejmie informujemy, że Gmina Domaniów przystąpiła do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Działanie 7.7 Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych....