Najnowsze Aktualności

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Polwica - Kuny

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Polwica - Kuny

Uprzejmie informujemy, że wkrótce rozpoczną się prace związane z realizacją kolejnej w tym roku inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111603D na odcinku Polwica - Kuny”. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski podpisał umowę z wykonawcą tego zadania – Ryszardem Kędziorem, właścicielem Zakładu Usług Budowlanych Drogowych i Projektowych z Nowej Wsi Małej k. Lewina Brzeskiego oraz uczestniczył w oficjalnym przekazaniu placu budowy.

Uprzejmie informujemy, że wkrótce rozpoczną się prace związane z realizacją kolejnej w tym roku inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111603D na odcinku Polwica - Kuny”. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski podpisał umowę z wykonawcą tego zadania – Ryszardem Kędziorem, właścicielem Zakładu Usług Budowlanych Drogowych i Projektowych z Nowej Wsi Małej k. Lewina Brzeskiego oraz uczestniczył w oficjalnym przekazaniu placu budowy.

Zakres prac będzie obejmował frezowanie istniejących warstw bitumicznych, wykonanie warstwy wzmacniającej wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

Na wykonanie inwestycji Gmina Domaniów pozyskała dofinansowanie w kwocie 360 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość prac wyniesie 567.300,60 zł.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać pewne niedogodności w ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Szczegółowe informacje na temat utrudnień podczas realizacji inwestycji będą zamieszczane na stronie internetowej gminy.