Najnowsze Aktualności

Ikona zielonego domu z liściem, symbolizująca ekologię i zrównoważony rozwój.

Aktualizacja Wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza

W ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków. W załączeniu zamieszczamy streszczenie przepisów otrzymane przez Ogólnopolskie Stowarzysze Kominki i Piece w zakresie, w jakim dotyczą one kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

attach_file Załączniki

Ikona pdf aktualne_zakazy__dolnoslaskie.pdf pdf 365,07 kB