Najnowsze Aktualności

ZŁOTE GODY Państwa TERESY I RYSZARDA PROĆ

ZŁOTE GODY Państwa TERESY I RYSZARDA PROĆ

Z Ł O T E   G O D Y ! 

W   dniu  14 maja  2021 r.  w  Urzędzie  Gminy w Domaniowie odbyła  się uroczystość  wręczania medali za   „Długoletnie Pożycie  Małżeńskie" dla Państwa  TERESY  i RYSZARDA PROĆ  zamieszkałych  w Wierzbnie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,medale te są podziękowaniem za wszystkie lata małżeństwa i wspólnego pożycia małżeńskiego.    Jubilaci  50  lat  temu  wypowiedzieli  słowa  przysięgi  „ I ślubuję  Ci  miłość, wierność i uczciwość  małżeńską  oraz, że  Cię  nie  opuszczę  aż  do  śmierci". Państwo  Teresa i Ryszard PROĆ ponad  pół wieku  trwają  przy  złożonej  przysiędze  małżeńskiej  , którą  odnowili  w  dniu  Jubileuszu.  W chwilach  ciężkich  i trudnych  swego  pożycia  małżeńskiego   wspomagali się i wspierali na  dobre  i złe  i nie zawiedli  się na  sobie. Wójt   Gminy  Pan Wojciech Głogulski  wraz  z  Kierownikiem  Urzędu  Stanu  Cywilnego  Panią  Urszulą   Kucharzak  wręczyli   Jubilatom  kwiaty i księgę z dyplomem  potwierdzającym  ZŁOTE GODY  wraz  z życzeniami  zdrowia, szczęścia, pomyślności  , miłości  rodzinnej  na   jeszcze  wiele , wiele , wspólnych  lat. Ponadto  nie brakło życzeń  od   przybyłej na  uroczystość  Jubileuszu  rodziny, syna Tomasza, córek: Joanny i Justyny z mężami, wnuków i pozostałych gości.