Najnowsze Aktualności

90 - LATKOWIE W GMINIE DOMANIÓW

90 - LATKOWIE W GMINIE DOMANIÓW

Tradycją Urzędu Stanu Cywilnego w Domaniowie osobom, które ukończą w danym roku 90 lat, jest wręczanie przez Wójta Gminy i Kierownika USC dyplomu, koca, torby, kwiatów i słodyczy wraz z najlepszymi życzeniami. Upominki przekazywane są seniorom po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Centrum Kultury i Czytelnictwa w Domaniowie na uroczystości „Gminnego Dnia Seniora”.

Ze względu na chorobę (COVID-19) i panującą sytuację pandemiczną,  świętowanie nie mogło odbyć się w dotychczasowej formie. Wręczanie w/w upominków Jubilatom za rok 2020 i 2021 odbyło się za pośrednictwem  wyznaczonych przez nich dzieci i wnuków, które po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Kierownikiem USC zgłaszały się do Urzędu Gminy po odbiór miłej niespodzianki.

Seniorzy po otrzymaniu prezentów podziękowali Kierownikowi USC Urszuli Kucharzak i Panu Wójtowi Gminy Domaniów Wojciechowi Głogulskiemu za to, że mimo ich wieku i pandemii nie zapomniano o 90-latkach.

 

 

 

Sporządziła:

Kierownik USC

Urszula Kucharzak