Najnowsze Aktualności

Uroczyste ślubowanie nowych urzędników.

Uroczyste ślubowanie nowych urzędników.

W dniu 18 czerwca 2021 r . w obecności Wójta Gminy Domaniów – Pana  Wojciecha Głogulskiego, Sekretarza Gminy – Pani Doroty Sala oraz pracowników Urzędu Gminy Domaniów odbyło się uroczyste ślubowanie nowych urzędników.

Zasłużonego zaszczytu dostąpiły:

Pani Agnieszka Połom – inspektor ds. inwestycji i remontów

Pani Elżbieta Ożga – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Pani Alicja Tomaszczuk – podinspektor ds. księgowości budżetowej.

Ślubowanie Pracownika Samorządowego to wielka chwila w życiu każdego urzędnika.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie pracownik urzędu składa ślubowanie  następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie  powierzone mi zadania”.

Do treści ślubowania mogą być dodane słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Takie słowa wypowiedział każdy z nowych urzędników. Następnie podpisał się pod tekstem przysięgi.

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy !