Najnowsze Aktualności

ODPADY - Informacja

ODPADY - Informacja

Gmina  Domaniów nawiązała współpracę z Gminą Miejską Świdnik w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska. Chodzi o aplikację wykrywającą "niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami".

Aplikacja została przekazana  bezpłatnie na podstawie podpisanego porozumienia.

Postanowiliśmy skorzystać z innowacyjnych rozwiązań, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Domaniów. Chcemy uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy ponoszą również koszty odbioru odpadów za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

System porównuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi Gminy, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, przedszkoli czy ZGK.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem aplikacji.

Po połączeniu z powyższymi  bazami,  system wychwytuje rozbieżności pod danymi adresami w liczbie osób. Uzyskane w ten sposób zestawienie prawdopodobnych rozbieżności służy do prowadzenia wyjaśnień w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja i porównywanie baz będzie odbywać się przynajmniej cztery razy w roku. 

W związku z powyższym apelujemy do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Domaniowie, wysłać pocztą lub przesłać w formie mailowej na adres e.ozga@gminadomaniow.pl