Najnowsze Aktualności

Apel do mieszkańców Wierzbna

Apel do mieszkańców Wierzbna

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie informuje, iż zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zadania polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno zobowiązany jest do rozliczenia przedmiotowej inwestycji do dnia 30.01.2022 r.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mówiącym o tym, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zwracamy się z apelem o jak najszybsze działania mające na celu przyłączenie każdej nieruchomości do wspomnianej sieci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie posiada zestawienia wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.

W celu wykonania omawianego obowiązku należy:

- złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów; tel. 71 382 81 39, 71 301 73 79

- na podstawie wydanych warunków technicznych, wykonać podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej

- podpisać umowę o odprowadzanie ścieków.