Najnowsze Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

Informujemy że od dnia 27.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. na stronie internetowej  gminy Domaniów http://www.gminadomaniow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug_domaniow.bipgmina.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu  współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” w celu przeprowadzenia konsultacji.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach poniżej.