Najnowsze Aktualności

PODSUMOWANIE ZADANIA - USUWAMY AZBEST W 2021r.

PODSUMOWANIE ZADANIA - USUWAMY AZBEST W 2021r.

Wójt Gminy – Wojciech Głogulski informuje, że gmina zakończyła realizację zadania w 2021r. pt.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Prace związane z ww. zadaniem trwały od 19.08.2021r. do 27.09.2021r. Ostatecznie udało się unieszkodliwić łącznie 59,289 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 12,112 Mg pochodziło z demontażu z dachów, a 47,177 Mg odbiór z posesji. W programie wzięło udział 25 gospodarstw z następujących miejscowości: Domaniów, Domaniówek, Grodziszowice, Goszczyna, Kończyce, Kurzatkowice, Pełczyce, Piskorzówek, Polwica, Piskorzów, Skrzypnik, Janków, Teodorów, Wierzbno, Wyszkowice. Gmina mogła zrealizować projekt poprzez dotację, którą otrzymała Uchwałą Zarządu z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 271/2021 poz. 59 przy udziale środków z NFOŚiGW na rok 2021. Dotacja po wykonaniu zadania wyniosła: 36.333,66 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 66/100).

Dziękujemy za współpracę uczestnikom biorącym udział w tegorocznej utylizacji azbestu.

Zainteresowanych mieszkańców w/w programem zapraszamy do współpracy przy kolejnych edycjach w następnych latach.                                                                                                                 

attach_file Załączniki

Ikona doc azbest info na str int. 2021 doc 397,50 kB