Najnowsze Aktualności

Gmina Domaniów w rankingu "Najbogatsze samorządy w 2020 roku Ranking dochodów"

Gmina Domaniów w rankingu "Najbogatsze samorządy w 2020 roku Ranking dochodów"

Najbogatsze samorządy w 2020 roku Ranking dochodów.

„WSPÓLNOTA” Pismo Samorządu Terytorialnego opublikowało ranking „Najbogatsze samorządy w 2020 roku Ranking dochodów JST”.

W rankingu najbogatszych samorządów Gmina Domaniów sklasyfikowana została na 286 miejscu wśród 1367 gmin wiejskich w Polsce.

Przy opracowywaniu rankingu pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Autorzy stwierdzili, że zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu („zamożność”).

Przyjęta metoda opracowania rankingu  pokazuje, że polityka rozwoju gminy konsekwentnie realizowana przez obecne władze przynosi wymierne efekty. Gmina Domaniów dynamicznie i systematycznie się rozwija. Tak wysoka ocena świadczy o zaangażowaniu pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców w rozwój i poprawę warunków życia w naszej Gminie.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki rankingu Gminy Domaniów w poprzednich latach:

Rok 2020 - 286

Rok 2019 – 499

Rok 2018 – 486

Rok 2017 – 579

Rok 2016 – 901

Rok 2015 – 861

Rok 2014 - 781

 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Reklamy/Najbogatsze_samorzady_2020.pdf