Najnowsze Aktualności

Gmina Domaniów otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.579.967,00 zł

Gmina Domaniów otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.579.967,00 zł

Gmina Domaniów otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.579.967,00 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”. Termin realizacji zaplanowano na lata 2022-2023.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planowana inwestycja będzie mogła powstać na wysokim poziomie technicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań dla budynków szkolnych. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie i Szkoła Podstawowa w Goszczynie zostaną wyposażone w odnawialne źródła energii oraz rozwiązania które przyniosą pozytywne efekty, w tym  oszczędności. Przede wszystkim wymiana systemu grzewczego z pieców węglowych oraz pieców na olej i pelet na pompy ciepła przyczyni się do przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych. Zaplanowany montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na lampy led spowodują oszczędności ekonomiczne i  energetyczne. Generalny remont szkół z głęboką termomodernizacją oprócz wspomnianych efektów związanych z poprawą ochrony środowiska oraz oszczędnościami ekonomicznymi i energetycznymi doprowadzi do poprawy wizerunku szkół, atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy Domaniów. Zakładamy że również wpłynie pozytywnie na wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Domaniów. Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio poprawie warunków środowiskowych, warunków życia jej mieszkańców.