Najnowsze Aktualności

Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, który jest świadczeniem jednorazowym przysługującym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w  rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy