Najnowsze Aktualności

Konsultacje dotyczące zmian granic administracyjnych powiatu oławskiego

Konsultacje dotyczące zmian granic administracyjnych powiatu oławskiego

W terminie od dnia 18 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych powiatu oławskiego, polegające na włączeniu w granice gminy Domaniów części terenów położonych w obrębie Ośno, gmina Wiązów o numerach działek: 1/1, 1/2, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 198 i 220 o łącznej pow. 6,0305 ha.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców gminy Domaniów w przedmiocie wskazanej wyżej zmiany granic administracyjnych powiatu oławskiego.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Domaniów.

Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może wyrazić swoją opinię tylko jeden raz.

 

Serdecznie prosimy  wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy Domaniów do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej dostępnej pod adresem:

 

http://starostwo.olawa.pl/aktualnosc-361-ankieta_dotyczaca_zmian_granic.html

lub

https://www.bip.starostwo.olawa.pl/m,794,aktualnosci.html

 

Powodzenie realizacji zmiany granic gminy zależy w dużej mierze od Państwa!

 

 

attach_file Załączniki

Ikona jpg Mapa jpg 0,89 MB
Ikona pdf Argumenty przemawiające za zmianą granic pdf 71,36 kB