Najnowsze Aktualności

Środki Unijne na dofinansowanie  Projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów”

Środki Unijne na dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów”

Gmina Domaniów pozyskała środki unijne w ramach RPO WD na projekt pod nazwą:

                  „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów”

 

Całkowita wartość projektu to 431.446,87 zł, z czego dofinansowanie środków unijnych w kwocie 366.729,82 zł.,  wkład własny Gminy Domaniów 64.717,05 zł.

Projekt obejmie 110 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie oraz 135 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie

Realizacja projektu od 01.09.2022 do 30.06.2023


Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków COVID-19 poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz w Domaniowie, w ramach których odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, biologii, z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia TIK, zaj. z geografii, chemii i fizyki, z umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Część zajęć odbędzie się w formie pozaszkolnej – ZOO afrykarium, Explore Wałbrzych, Hydropolis, Ogród botaniczny, Kraina wygasłych wulkanów, Muzeum komputerów, Planetarium we Wrocławiu, zwiedzanie Wrocławia z anglojęzycznym przewodnikiem

Projekt zakłada również wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy przechodzeniu do kolejnego etapu edukacyjnego, w ramach tego zadania odbędą się zajęcia logopedyczne, psycho-edukacyjne, indywidualne treningi EFG Biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna,, konsultacje psychologiczne, zaj. Socjoterapeutyczne.