Najnowsze Aktualności

UWAGA KONTROLE

UWAGA KONTROLE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie informuje, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole w miejscowości Wierzbno w zakresie przestrzegania przez mieszkańców przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele posesji mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy którzy nie przyłączyli się do dnia dzisiejszego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej muszą liczyć się z wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie tego obowiązku na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także nałożeniem kary grzywny, o której mowa w art. 10 ust. 2 tejże ustawy.

 

O dokładnym terminie kontroli mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.