Najnowsze Aktualności

Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

W dniach 26 maja 2022 r. - 3 czerwca 2022 r. będą przyjmowane zgłoszenia odczytów wodomierzy w następujący sposób:

- mailowo na adres biuro@zgkdomaniow.pl

- telefonicznie na numer stacjonarny: 71-382-81-39

- telefonicznie na numer komórkowy lub wysyłając SMS/MMS: 575-401-406

Podając odczyt proszę podać Imię i Nazwisko oraz Miejscowość której dotyczy odczyt  

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej osobiście przeprowadzą odczyty wodomierzy u odbiorców którzy w ostatnich okresach rozliczeniowych nie podawali stanu licznika i rozliczani byli na podstawie danych szacunkowych 

Przypominamy, że pracownicy spisujący wodomierze mają obowiązek nosić legitymacje służbowe ze zdjęciem i okazać ja na żądanie klienta.

Podczas odczytów wodomierzy nie podpisują Państwo żadnych dokumentów.