Najnowsze Aktualności

Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa

Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa

Dnia 29 maja odbył się wspaniały jubileusz „25- lecie Święceń Kapłańskich” dwóch księży pochodzących z parafii Domaniów, ks. Dariusza Amrogowicza oraz ks. Jana Drabczaka. Mszę Świętą koncelebrowali: proboszcza parafii NNMP w Domaniów ks. Marek Górdziałek, ks. Grzegorz Ryngiel, ks. Jan Drabczak oraz ks. Dariusz Amrogowicz. Podczas uroczystości w domaniowskiej świątyni Wójtowi Gminy Domaniów Wojciechowi Głogulskiemu towarzyszył również poseł RP Paweł Hreniak, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Radny Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego -Przemysław Przybylski oraz wielu znamienitych gości.

Ks. mgr lic Dariusz Amrogowicz urodził się 17 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Domaniowie. Następnie ukończył szkołę średnią w Oławie. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Henrykowie i 17 maja  1997 r. został wyświęcony na księdza. We Wrocławiu kontynuował swoją karierę naukową i obecnie posiada tytuł ks. mgr lic. Był wikarym m.in. w Brzegu (opolskie). W latach 2007 – 2013 otrzymał swoje pierwsze probostwo – rodzinny Domaniów, następnie był proboszczem w Wilkowie. Od 19 maja 2012 r. ksiądz Amrogowicz jest Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie. Był również członkiem orkiestry. Jako proboszcz w Domaniowie przeprowadził w kościele parafialnym  i w kościołach filialnych bardzo wiele remontów. Doprowadził do renowacji ołtarza głównego w kościele w Domaniowie, pomalował kościół i odrestaurował ławki w Domaniowie. Ponadto wykonano nowy dach na budynku plebani. Doprowadził również do pozyskania nowego areału na powiększenie cmentarza parafialnego pomiędzy Domaniowem a Kończycami. Ponadto w kościołach filialnych tj. w Piskorzowie i Brzezimierzu wyremontowano dachy w/w świątyń. Od   2014 r. ksiądz Amrogowicz jest Dyrektorem  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Jako Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zainicjował wśród seniorów i młodzieży możliwość skorzystania z letniego wypoczynku. Wspiera Szkolne Koła Caritas w swojej działalności. Co roku organizuje zjazdy i spotkania z młodzieżą SKC. Dyrektor organizuje rokrocznie (po wakacjach) akcję „Kromka chleba dla sąsiada” – akcję tę uświetnia występ Orkiestry Dętej przy OSP w Domaniowie. Jest organizatorem wielu akcji: Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów; I Ty Dodaj Im Skrzydeł; Nasza Paka; Wakacyjna Akcja Kolonijna; Miłosierni Jak Ojciec; Tak Pomagam; Płomień Miłosierdzia Itp. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy rodzinnej gminy Domaniów. Chętnie służy wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Realizując działania Caritas Polska, ks. Amrogowicz mobilizuje wszystkich dolnoślązaków do włączania się w akcje pomocy dla Palestyńczyków, Syryjczyków, Jordanii, Bejrutu itd. W ostatnim czasie zrealizowano i nadal realizuje się liczne transporty i zbiórki dla mieszkańców Ukrainy. Cechy charakteru takie jak: życzliwość, słowność, pracowitość, otwartość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w działaniu stawiają  Go w rzędzie honorowych osobistości. Podczas uroczystości ks. Amrogowicz został odznaczony złotą „ODZNAKĄ HONOROWĄ ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”.

Ksiądz Jan Drabczak CSMA na Dominikanie zwanym Padre  Jimmy, pochodzący z Domaniowa od września 1997r. nieustannie przez blisko 25 lat służy Panu Bogu i mieszkańcom w Republice Dominikany. W październiku 1997 r. objął funkcje proboszcza w parafii św. Antoniego z Padwy w Juncalito, pełnił posługę w Janico oraz 46 kaplicach w wysokich górach, w odległych zakątkach Dominikany bez możliwości dotarcia w sposób mobilny, często przemierzał pieszo kilkanaście kilometrów, aby odprawić Mszę św., przybliżyć Jezusa Chrystusa i prawdy wiary tubylcom. Mieszkając w tejże parafii bez prądu do ok. 2003r. utworzył pierwszą na wyspie orkiestrę dętą z instrumentów otrzymanych z Siechnic pod Wrocławiem, z dumą i radością oznajmiał, że jest prawie jak w domu i marzenie się  spełniło, ponieważ jako dziecko w swoim rodzinnym Domaniowie był członkiem orkiestry dętej przy OSP Domaniów, grał na trąbce. Obecnie posługuje jako  proboszcz w parafii w Santiago de los Caballeros. Przełożeni za ciężką pracę, trud i oddanie powierzyli Mu stanowisko wyższego przełożonego delegatury karaibskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, diecezja liczy 14 wysp (między innymi Dominikana, Puerto Rico, Aruba – Antyle Holenderskie). Pełni funkcję Rektora Seminarium Świętego Michała Archanioła na Karaibach. Jest także dziekanem dekanatu Libertad. Dzięki niemu powstały liczne działa – budując je od podstaw,  między innymi wznoszono świątynie, szkołę zawodową dla mężczyzn (murarz, stolarz itp.), przyuczenie do zawodu dla kobiet, bezpieczne miejsca spotkań, zabaw i modlitwy (oratoria) dla dorosłych, młodzieży i dzieci na dalekiej wyspie. Jesteśmy dumni i pełni uznania, że   z naszej lokalnej wspólnoty samorządowej mamy tak zacna osobę, która jest oddana Bogu     i ludziom. Dziękujemy za wiarę i miłość do drugiego człowieka oraz za godne reprezentowanie wiernych Polaków na dalekiej Misji w Dominikanie, zgodnie z zawołaniem zgromadzenia „Któż jak Bóg”. Na dalekiej Dominikanie przybliża tamtejszym mieszkańcom gdzie jest Polska, jaką mamy kulturę, zwyczaje i atrakcje. Podczas jubileuszu ks. Jan został odznaczony srebrną „ODZNAKĄ HONOROWĄ ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”, natomiast Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski odznaczył ks. Jana tytułem "Honorowego Obywatela Gminy Domaniów".

Podczas uroczystości Ks. Grzegorz Ryngiel -wieloletni współpracownik ks. Jana Drabczaka na Dominikanie został odznaczony srebrną „ODZNAKĄ HONOROWĄ ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”. Nie obyło się bez wspaniałych wspomnień i wielu wzruszeń.