Najnowsze Aktualności

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

22 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Domaniów. Podczas sesji przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2021. Kierownicy poszczególnych jednostek i  komórek organizacyjnych prezentowali osiągnięcia z minionego roku. Następnie Radni Gminy Domaniów jednogłośnie podjęli uchwałę i udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Domaniów Wojciechowi Głogulskiemu.