Najnowsze Aktualności

GMINA DOMANIÓW – GRANT PFRON

GMINA DOMANIÓW – GRANT PFRON

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej oraz merytorycznej i tym samym projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach grantu Gmina Domaniów zaplanowała działania mające na celu zapewnienie dostępu do usług publicznych poprzez niwelowanie barier w obszarze: architektonicznym i komunikacyjno- informacyjnym.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy w Domaniowie. W ramach środków pochodzących z grantu zaplanowano miedzy innymi:

 - zakup i montaż platformy schodowej, mającej na celu zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku,

- zakup i montaż urządzeń mających na celu zapewnienie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w sposób dotykowy i wizualny w tym: planów tyflograficznych;

- oznakowania odpowiednio pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych itp.

- dostosowanie przekazu informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z wzrokiem, słuchem, dysfunkcjami poznawczymi poprzez zakup m.in. pętli indukcyjnej;

- usługę tłumacza migowego.

Ponadto celem projektu jest zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju oraz zmniejszenie poczucie ograniczonego dostępu do usług publicznych wśród osób ze szczególnymi potrzebami.

Wnioskowana kwota– 92 455,00z ł; pozyskane dofinansowanie – 92 455,00 zł. Środki pochodzą z środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON).