Najnowsze Aktualności

ROZPOCZĘCIE PROCESU UZGADNIANIA I USPOŁECZNIENIA STRATEGII IIT SW

ROZPOCZĘCIE PROCESU UZGADNIANIA I USPOŁECZNIENIA STRATEGII IIT SW

Szanowni Państwo,

 

w związku z pracami nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  (IIT SW) zapraszamy: 

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju IIT SW

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii. Pierwszy projekt Strategii IIT SW  znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/strategiaiitsw.pdf

 

Terytorialnie obszar tworzą następujące gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.

 

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która znajduje się pod linkiem https://iitsw.webankieta.pl/ . Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 05.12.2022 r. 


Dziękujemy !